AIS · sub-organizaĵoj · AIS Pollando


AIS Pollando

AIS Pollando organizas la agadon de AIS en Pollando. En Bialystoko okazis la pola prov-SUS (1990). En Bydgoszcz kaj Lublin okazis pluraj BUS-konferencoj.


Laŭ informoj de profesoroj Kowalczyk kaj Lechowski, transdonitaj de EProf. Lewanderska-Quednau, AIS Pollando en 2006 havas jenan personaran strukturon:


La anaro de la pola filio de AIS estas: AProf. Kowalczyk, AProf. Zelazny, AProf. von Niewiadomski-Kauffmann, AProf. SudoÞ, OProf. Mielczarek, EProf. Lewanderska-Quednau, OProf. Quednau, OProf. Lobin.


AIS Silezio estas regiona kuniĝo de AIS-anoj, konsistanta el: AProf. Lechowski, AProf. Kowalczyk, OProf. Rudnicki, EProf. Lewanderska-Quednau, ASci. R. Lewanderski, ASci. D. Lewanderska-Hawrylewicz, ASci. L. Hawrylewicz, AProf. Zelazny, AProf. von Niewiadomski-Kauffmann, AProf. SudoÞ, OProf. Mielczarek, ASci. A. Grzembowski, ASci. R. Grzembowska, Mag. Frankowska, Mag. Bojanowska, Mag. Trojnar, Mag. Liberska, Mag. Bedkowska, ASci. Bondar, Mag. Emler, mag. Dudek, Darius Haczyk, Mag. Harmaciàska, Jerzy Handzlik, Dr. Pióro, mgr. Rumiàski, Mag. Sudownik, Wojciech Soczówka, Bac. Krzysztof öliwinàski, mag. Strojecka, ASci. Tyblewska-Kundzicz, Magdalena Wróblewska.