AIS · sub-organizaĵoj · AIS Bulgario


AIS Bulgario

AIS Bulgario organizas la agadon de AIS en Bulgario. En Karlovo jam okazis la bulgara prov-SUS (2003) kaj SUS 28 (2005).


Laŭ informoj de EProf. Lewanderska-Quednau AIS Bulgario havas jenan personaran strukturon:


La bulgara filio de AIS sidas en Internacia Universitato Karlovo. Ĝia docentaro estas: EProf. Leonov, OProf. Quednau, AProf. von Niewiadomski-Kauffmann, AProf. Lechowski kaj bulgaraj profesoroj el Burgas kaj Sofio.