Libroj de AIS-anoj

KAVA-PECH, membro de la eldoneja grupo AKADEMIA LIBROSERVO, atentigas pri jenaj aperigitaj verkoj de AIS-anoj, kiuj estas ankoraux vendeblaj.

Preparataj verkoj de AIS-anoj cxe KAVA-PECH:
Pli da informoj kaj mendoj pere de KAVA-PECH, eblas pagi pere de AIS-servobonhavo, aux kontoj de UEA (kape-p) kaj FEL (chrd-h). Por sendokostoj oni aldonas 15% de la valoro, sed minimume 4,50 DEM.
Stato: 1996-04-11