Se via krozilo ofertas unikodajn supersignojn, transiru al la unikoda versio.

Jarkomenca cirkulero 1999 de AIS San-Marino

de la prezidanto de AIS
al cxiuj membroj de la

Paderborn, la 19-an de januaro 1999/1698 pfR

Estimataj kaj karaj samakademianoj! Verehrte, liebe Mitglieder unserer Akademie!
Malfrue sed kun ne malpli bonaj deziroj por la lasta "19..."-jaro vi ricevas kune kun la aktuala konteltiro de via servobonhavo -- la lastan jarkomencan cirkuleron de la dejxorperiodo de nia nuna Senato. cxu mi sendos ankoraux jarfinan cirkuleron kun ia resuma laborraporto dependos de la rezulto de la senatelekto. Por cxi tiu mi invitas jam nun cxiujn efektivajn membrojn al la Gxenerala Asembleo okazonta fine de SUS 21 en San Marino (plej probable denove en la Grand Hotel, posttagmeze de la vendredo, la 3-an de septembro 1999, t.e. la komenca tago de la sanmarina jaro 1699). La definitiva informo pri loko kaj tempo trovigxos en la SUS-programo, en niaj oficialaj sciigoj publikigotaj en la junia numero de nia kvazauxoficiala revuo GrKG/H, kaj sur la AIS-pagxoj en la TutTera Teksajxo (TTT = WWW). Spät aber mit nicht weniger guten Wünschen für das letzte "19..."-Jahr erhalten Sie zusammen mit dem aktuellen Kontoauszug Ihres Dienstguthabens den letzten Jahresbeginn-Rundbrief der Amtszeit unseres jetzigen Senats. Ob ich noch einen Jahresschluß-Rundbrief mit irgend einem zusammenfassenden Arbeitsbericht schicken werde, wird vom Ergebnis der Senatswahl abhängen. Hierfür lade ich schon jetzt alle effektiven Mitglieder zur Generalversammlung ein, die am Schluß von SUS 21 in San Marino stattfinden wird (höchstwahrscheinlich wieder im Grand Hotel, am Nachmittag des Freitag, 3. September 1999, d.h. dem ersten Tag des sanmarinesischen Jahres 1699). Die endgültige Information über Ort und Zeit wird sich im SUS-Programm, in unseren offiziellen Mitteilungen in der Juni-Nummer der offiziösen Zeitschrift GrKG/Humankybernetik und auf den AIS-Seiten im WWW finden:
http://www.forst.uni-muenchen.de/OTHERS/AIS/.
Se vi jam tie "surfas", bv. ankaux kontroli, cxu la ISD-informoj pri vi estas seneraraj; nekaze, bv. informi min aux, pli bone, rekte la direktoron de nia informofico, senatanon OProf. Dr. habil. Fössmeier. De la aktuala, tria eldono de la libroforma ISD (1996 -1999, stato: 1996-05-31) ankoraux estas kelkaj ekzempleroj haveblaj; la kvara (2000 -2003) enhavos la novan senaton kaj la novan distribuon de la senataj oficoj kaj la evemtuale korektitajn informojn pri vi. Wenn Sie dort schon "surfen", dann kontrollieren Sie bitte, ob die ISD-Angaben über Sie fehlerfrei sind wenn nicht, informieren Sie bitte mich -- oder, besser, unmittelbar den Direktor unseres Informationsamts, Senator OProf. Dr. habil. Fössmeier. Von der aktuellen, 3. Auflage des ISD in Buchform (1996 - 1999, Stand: 1996-05-31) sind noch einige Exemplare erhältlich; die 4. Auflage (2000 -- 2003) wird den neuen Senat und die neue Verteilung der Senatsämter enthalten und die eventuell berichtigten Angaben über Sie.
cxikonekse mia cxiujara peto: por plisimpligi al ni kaj al vi la laboron, bv. farigxi dumviva (prefere: dumviva SUBTENA) membro, pagante unufoje por cxiam 25 jarkotizojn, t. e. 25 AKU kiel dumviva SMdAIS (de ili ni bezonas foton por ISD), 2,5 AKU kiel dumviva ISKano, ITKano kaj IAKano. Ekde 1999 egalvaloras 1 AKU egal al 65 EUxRoj. In diesem Zusammenhang meine alljährliche Bitte: werden Sie bitte zur Arbeitsvereinfachung bei uns und Ihnen lebenslängliches (möglichst: FÖRDER-)Mitglied, indem Sie einmal für immer 25 Jahresbeiträge zahlen, d. h. 25 AKU als lebenslängliches SMdAIS (von ihnen benötigen wir ein Photo für ISD), sonst (ISK, ITK, IAK) 2,5 AKU. Ab 1999 gilt 1 AKU = 65 EURO.
Aliaj petoj: Weitere Bitten:
1) Se ne vi al nia Senata Sekretario (ADoc. Joanna Lewoc, Karl-Schwarzschild-Weg 6/317, D-37077 Goettingen) vi jam estas sendinta vocxdonrajtigilojn por la periodo 1996-1999 favore al alia(j) membro(j) de via fakaro kaj sekcio de la scienca sektoro resp. al aliaj efektivaj aux subtenaj membroj por kazoj de via necxeesto en la koncerna asembleo, bv. sendi antaux SUS 21; prefere jam kun valideco gxis 2003! Ni bezonas kvorumecon! 1) Falls Sie nicht unserem Senatssekretär (ADoc. Joanna Lewoc, Karl-Schwarzschild-Weg 6/317, D-37077 Göttingen) schon Stimmrechtsübertragungen für die Arbeitsperiode 1996-1999 zugunsten (mindestens) eines anderen Mitglieds Ihres Fachbereichs und Ihrer Sektion des wissenschaftlichen Sektors bzw. zugunsten anderer effektiver oder fördernder Mitglieder für Fälle Ihrer Abwesenheit von den Gremiensitzungen geschickt haben, schicken Sie diese bitte vor SUS 21 möglichst schon mit Gültigkeit bis 2003! Wir benötigen Beschlußfähigkeit!
2) Se vi volas kontribui prelegon aux (kiel efektiva membro) tutan kurson al SUS 20 en Bydgoszcz (1999-05-01/09) aux al SUS 21 en Rimini kaj San Marino (08-28/09-04), aux tie volas kandidatigxi aux bezonas oficialan invit-leteron aux simple volas aligxi, skribu almenaux neformale (kandidatoj kaj prelegontoj gxis fine de februaro) al ADoc. Lewoc. 2) Wenn Sie einen Vortrag oder (als effektives Mitglied) einen ganzen Kurs für SUS 20 in Bydgoszcz (1999-05-01/09) oder SUS 21 in Rimini und San Marino (08-28/09-04) anbieten oder dort kandidieren wollen oder ein offizielles Einladungsschreiben benötigen oder sich einfach einschreiben möchten, schreiben Sie wenigstens formlos (Kandidaten und Vortragende bis Ende Februar) an ADoc. Lewoc.
3) Ne kasxu vian AISanecon -- nek kiel prelegonto ekz. kadre de IKU dum la 84a UK en Berlin (1999-07-31/08-07), kie ni organizos kunvenojn, nek en la internacia "Who is who" (lauxbezone ni proponos vian enigon). 3) Verbergen Sie Ihre AIS-Zugehörigkeit weder als Vortragender z. B. beim IKU während des 84. UK in Berlin (1999-07-31/08-07), wo wir Treffen vorbereiten, noch im internationalen "Who is who" (in das wir im Bedarfsfall Ihre Aufnahme empfehlen).
4) Anoncu al mi vian pretecon, partopreni en retposxta evoluigo de komunikadkoncernaj rekomendoj de (neformala) "Club de Namur" (kiel analogio al la "Club of Rome") kadre de la Internacia Kibernetika Asocio, prezentotaj dumkongrese en auxgusto 2000. -- 4) Erklären Sie mir Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung beim Entwickeln (per Netzpost) kommunikationsbezüglicher Empfehlungen eines (informellen) "Club de Namur" (analog zum "Club of Rome") zur Vorstellung im August 2000 beim Kongreß der Association Internationale de Cybernétique. --
Retrospektive al 1998 menciindas precipe la studadsesioj en Paderborn, Montpellier kaj Freising, la rusa prov-SUS (dum kies Akademia Forumo ni estis gastoj de Prof. Gorbacxov ITK) kaj SUS 19 (dum cxi tiu nin akceptis pro la iniciato de senatano Minnaja [post 5-jara atendo!] la -- nova -- sanmarina kulturministro). Ni krome komencis sxovi niajn kursojn en la TTT: Rückblickend auf 1998 sind vor allem die Studientagungen in Paderborn, Montpellier und Freising, die russische Probe-SUS (während deren Aka-demia Forumo wir Gäste von Prof. Gorbatschow ITK waren) und SUS 19 erwähnenswert (hierbei empfing uns dank der Initiative von Senator Minnaja [nach 5-jähriger Wartezeit!] der -- neue -- Kultusminister San Marinos). Ferner begannen wir, unsere Kurse ins Internet einzugeben:
http://www.uni-paderborn.de/extern/fb/2/Kyb.Paed/kkkk.htm
Dum la malfermaj solenajxoj de SUS 20 kaj 21, el GrKG/H. kaj de sur niaj TTT-pagxoj vi ekscios pri pluaj aktivecoj de niaj senatanoj, al kiuj mi dankegas. Lastan dankon ni cxiuj sxuldas al nia kolego Tyburcjusz Tyblewski, kiu nin forlasis la 1-an de la decembro 1998. Während der Eröffnungsfeiern von SUS 20 und 21, aus GrKG/H. und von unseren WWW-Seiten werden Sie über weitere Tätigkeiten unserer Senatoren erfahren, denen ich sehr danke. Einen letzten Dank schulden wir alle unserem Kollegen Tyburcjusz Tyblewski, der uns am 1. Dezember verließ.
Kun afablaj salutoj Mit freundlichen Grüßen

via OProf. Dr. Helmar Frank
prezidanto de AIS