La rektorejo de ULBS en b-dul Victoriei (bulvardo de la venko). Kontraŭ ĝi situas la fakultata konstruaĵo, en kiu estas ankaŭ la AIS-a fakultat-departemento.

Das Rektoratsgebäude der ULBS am b-dul victoriei (Sieges-Boulevard). Gegenüber liegt das Fakultätsgebäude, in dem auch die Fakultätsabteilung der AIS untergebracht ist.


La ŝildoj antaŭ la rektorejo indikas ankaŭ la bibliotekon de AIS.
Die Schilder vor dem Rektorat weisen auch auf die Bibliothek der AIS hin.

Re al Sibiu / zurück nach Hermannstadt