Tiu ĉi teksto estas reprezentata en la lingvo "HTML" (Hiper-Teksta Marka Lingvo). Per tiu lingvo eblas reprezenti ne nur simplan Usonan ASCII-tekston, sed ankaŭ specialajn etnolingvajn signojn, kiaj la Germanaj Ä, Ö, Ü, ä, ö, ü, ß aŭ la supersignajn literojn de Esperanto: ĉ Ĉ ĝ Ĝ ĥ Ĥ ĵ Ĵ ŝ Ŝ ŭ Ŭ. (Por vid ĉi-lastajn vi bezonas Unikod-kapablan krozilon.)

Krome eblas emfazi tekstpartojn per grasigokursivigo, eblas prezenti subliniajn indicojn (X1) kaj potencojn (a2) kaj multo alia.

Jen pliaj ekzemploj:
listo:

kaj tabelo
1 2 3 4
eins zwei drei vier
one two three four
un deux trois quatre
unu doi trei patru
unu du tri kvar

Kaj jen la fontoteksto, kiu produktas tiun ĉi eligaĵon:
Tiu ĉi teksto estas reprezentata en la lingvo "HTML"
(Hiper-Teksta Marka Lingvo).
Per tiu lingvo eblas reprezenti ne nur simplan Usonan ASCII-tekston,
sed ankaŭ specialajn etnolingvajn signojn,
kiaj la Germanaj
<TT>&Auml;</TT>,
<TT>&Ouml;</TT>,
<TT>&Uuml;</TT>,
<TT>&auml;</TT>,
<TT>&ouml;</TT>,
<TT>&uuml;</TT>,
<TT>&szlig;</TT>
a&#365; la supersignajn literojn de Esperanto:
<TT>&#265; &#264; &#285; &#284; &#293; &#292; &#309; &#308; &#349; &#348; &#365; &#364;</TT>.
(Por vid &#265;i-lastajn vi bezonas Unikod-kapablan krozilon.)
</P>
<P>
Krome eblas emfazi tekstpartojn per
<B>grasigo</B> a&#365; <I>kursivigo</I>,
eblas prezenti subliniajn indicojn (X<SUB>1</SUB>)
kaj potencojn (a<SUP>2</SUP>)
kaj multo alia.
<P>
Jen pliaj ekzemploj:<BR>
<B>listo</B>:
<P>
<UL>
<LI> unua ero </LI>
<LI> dua ero </LI>
<LI> tria ero </LI>
</UL>
kaj <B>tabelo</B>
<TABLE BORDER=2>
<TR> <TH>1</TH>   <TH>2</TH>   <TH>3</TH>   <TH>4</TH> </TR>
<TR> <TD>eins</TD>  <TD>zwei</TD>  <TD>drei</TD> <TD>vier</TD> </TR>
<TR> <TD>one </TD>  <TD>two </TD>  <TD>three</TD> <TD>four</TD> </TR>
<TR> <TD>un </TD>  <TD>deux</TD>  <TD>trois</TD> <TD>quatre</TD></TR>
<TR> <TD>unu </TD>  <TD>doi </TD>  <TD>trej </TD> <TD>patru</TD> </TR>
<TR> <TD>unu </TD>  <TD>du </TD>  <TD>tri </TD> <TD>kvar</TD> </TR>
</TABLE>

<HR>
Kaj jen la fontoteksto, kiu produkas tiun &#265;i eliga&#309;on:
<HR>