[=]

Sekureco kaj konfidenceco en komputila komunikado: Terminoj

cifereca

(laŭ PIV) funkcianta per kvantoj, kiuj povas alpreni nur certajn difinitajn valorojn kaj ne estas kontinue ŝanĝeblaj.


PIV nomas la sinonimon "diĝita" evitinda. Ĝi foje kaŭzas konfuzon kun alia vorto el la biologio (botaniko):

digitalo: G. (Digitalis el skrofulariacoj) de du- k plurjaraj herboj kun simplaj folioj, parte en elbaza rozeto, k kun stara, fortika unuflanka grapolo dense portanta mallonge pedunkletajn, pendajn, fingrujoformajn florojn; ...

(latine: digitalis; angle: foxglove; ĉeĥe: náprstník; france: digitale; germane: Fingerhut; itale; digitale)