Aligxilo al la

Rusa prova sanmarineca universitata sesio (PSUS/RU)

Moskvo (Rusio), 1998.03.22 - 1998.03.29


NOMO (pres- kaj latin-litere):
Kompleta ADRESO:
...
Cxi-pere mi aligxas al PSUS/RU.

Loko, dato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subskribo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Informo: En auxgusto 1997, 1 AKU (akademia kotiz-unuo) egalas al 125 DEM (germanaj markoj). La kotizo en markoj estas do 37,50 DEM resp. 62,50 DEM. Gxi inkluzivas la rajton partopreni cxiujn publikajn SUS-arangxojn, sed ne eventualajn ekzamenkotizojn.

Vidu ankaux la informojn pri PSUS/RU.


Bonvolu sendi al: ADoc. Joanna Lewoc, Senata Sekretario, Karl-Schwarzschild-Weg 6/317, DE-37077 Göttingen, Germanio.

Marku per kruceto la aplikeblajn partojn, plenigu la brecxojn kaj forstreku neaplikeblajn partojn.

Se vi volas akiri sciencistan gradon de AIS, bonvolu gxustatempe arangxi cxiujn detalojn kun la ekzamenofico.