Itala Studadsesio de AIS San-Marino dum IJF 2003


Kiel jam dufoje, ankaŭ la 27a Internacia Junulara Festivalo de Itala Esperanto-Junularo (IJF de IEJ) gastigos studadsesion de AIS. La festivalo okazos 2003-04-16/23; ĝia temo estos

Inter tutmondiĝo kaj lokismo: kia identeco por gejunuloj?

Pliajn informojn kaj aliĝilon prezentas la retpaĝaro de IEJ.