AIS · aranĝoj · Germanio · IVU 2

AIS-sesio dum IF 25 (2008/09, IVU 2)


Jarŝanĝe de 2008 al 2009 AIS daŭrigis tradicion, kiun en 2005 komencis ĝia (nun honora) prezidanto OProf. Dr. habil. Frank: Kadre de la 25-a Internacia Festivalo en Düsseldorf (DE) okazis preleg-sesio de AIS, kiun iniciatis precipe OProf. Amri Wandel. Laŭ lia propono tiu preleg-sesio havas la nomon "Internacia Vintra Universitato" (IVU 2). IVU 1 okazis samurbe jarŝanĝe de 2007/8. OProf. Wandel verkis pri ĝi raporton.

Okazis prelegoj de:

(en alfabeta sinsekvo; pri titoloj de la prelegantoj informas nia ISD).

  • retejo de IF
  • Informoj pri Düsseldorf el Vikipedio.